Zainspiruj się dziedzictwem małopolski

Opracuj i dodaj swój projekt

Dodaj projekt

Zobacz projekty, które zostały juz dodane
Aktualności
Nie zwalniamy tempa! Dołączajcie, póki można!

Nie zwalniamy tempa! Dołączajcie, póki można!

Początkiem maja odbyły się kolejne warsztaty. Cieszymy się, że jest nas coraz więcej. I nadal...
Wczesnokwietniowe warsztaty za nami! Jest dobrze! Nie czekajcie, dołączajcie!

Wczesnokwietniowe warsztaty za nami! Jest dobrze! Nie czekajcie, dołączajcie!

Kwietniowe warsztaty „Rozgryźć dziedzictwo” za nami. Cieszą pozytywne opinie i reakcje uczestników i uczestniczek. Zapraszamy...
Ruszamy z warsztatami zdalnymi w kwietniu!

Ruszamy z warsztatami zdalnymi w kwietniu!

Dwie grupy projektowe wezmą w najbliższym czasie udział w zdalnych warsztatach Rozgryźć dziedzictwo

Pomysłodawcy projektu

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce. Instytut Rozpoczął działalność 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w Małopolsce, której misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Zainspiruj się dziedzictwem małopolski

Opracuj i dodaj swój projekt

Dodaj projekt

O projekcie

Rozgryźć dziedzictwo - warsztaty wprowadzające do programu rozwoju kompetencji społecznych młodzieży poprzez edukację z zakresu dziedzictwa. Warsztaty oparte na 4 filarach spełniających wymogi edukacji permanentnej wg UNESCO: uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie, aby być. Program warsztatów wprowadza uczestników w proces pracy i rozwoju kompetencji społecznych i zawiera takie tematy jak: Czym jest dziedzictwo? Nasze dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne. Zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych, problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo. Solidarność międzypokoleniowa w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc lokalna osobom z niepełnosprawnościami, osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Planuje się organizację 8 grup średnio po 20 os, 8 h dydaktycznych każdy warsztat.

Po warsztacie młodzież dostaje zadanie- zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.) Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu. 
1. Jak porwać tłumy dla dziedzictwa- warsztat kompetencji miękkich, 8 grup, 160 osób, 8h dydaktycznych każdy warsztat. Program warsztatu obejmuje: przekazanie narzędzi i metod, które mają pomóc uczestnikom opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalne, spotkania itp. Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.
2. Wsparcie indywidualne- po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla społeczności lokalnej.

Nasze cele

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży mieszkającej uczącej się i/lub pracującej na terenie Województwa Małopolskiego. Kompetencje społeczne to zestaw unikalnych umiejętności, które są niezwykle cenne w perspektywie zdobycia i utrzymania pracy, rozwoju własnej działalności społecznej, czy gospodarczej. Są to m.in.: rozwój wiedzy na podstawie różnych źródeł, krytyczna analiza informacji, współpraca, twórcza dyskusja, odpowiedzialne podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, aktywne działanie i uczestniczenie w życiu społecznym- stawianie celów, prognozowanie zmian, wdrażanie działań i projektów, myślenie interdyscyplinarne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania, doradzania innym.

Grupa docelowa projektu to osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji- 40% uczestników, osoby z niepełnosprawnościami- 20% uczestników. W ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, w trakcie którego każdy z uczestników opracuje z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, młodzi będą rozwijać 15 kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO, poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym.