Zainspiruj się dziedzictwem małopolski

Opracuj i dodaj swój projekt

Dodaj projekt

Zobacz projekty, które zostały juz dodane
Aktualności
Kolejny wyjazd za nami

Kolejny wyjazd za nami

Wiedzieliście, że Opactwo Cystersów w Szczyrzycu jest jedynym....
XXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

XXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolski Instytut Kultury zapowiada i zaprasza na bardzo ciekawe wydarzenia
Trening liderów dziedzictwa

Trening liderów dziedzictwa

Liczymy na to, że nasza kreatywna młodzież zaskoczy nas swoimi projektami o dziedzictwie.

Pomysłodawcy projektu

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie jest regionalnym ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce. Instytut Rozpoczął działalność 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Obecnie jest jedną z wiodących organizacji pozarządowych w Małopolsce, której misją jest wspomaganie osób, organizacji i środowisk, biorących udział w budowaniu społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Zainspiruj się dziedzictwem małopolski

Opracuj i dodaj swój projekt

Dodaj projekt

O projekcie

Rozgryźć dziedzictwo - warsztaty wprowadzające do programu rozwoju kompetencji społecznych młodzieży poprzez edukację z zakresu dziedzictwa. Warsztaty oparte na 4 filarach spełniających wymogi edukacji permanentnej wg UNESCO: uczyć się aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie, aby być. Program warsztatów wprowadza uczestników w proces pracy i rozwoju kompetencji społecznych i zawiera takie tematy jak: Czym jest dziedzictwo? Nasze dziedzictwo polskie, regionalne i lokalne. Zagrożenia dla dziedzictwa wspólnot lokalnych, problemy społeczne związane z brakiem dbania o dziedzictwo. Solidarność międzypokoleniowa w ramach lokalnego dziedzictwa, wolontariat a dziedzictwo, pomoc lokalna osobom z niepełnosprawnościami, osobom ubogim jako dziedzictwo społeczne. Planuje się organizację 8 grup średnio po 20 os, 8 h dydaktycznych każdy warsztat.

Po warsztacie młodzież dostaje zadanie- zgromadzenie materiałów dotyczących dziedzictwa swojej okolicy (zdjęć, dokumentów, przedmiotów, itp.) Zadanie uczestnicy wykonują do następnego warsztatu. 
1. Jak porwać tłumy dla dziedzictwa- warsztat kompetencji miękkich, 8 grup, 160 osób, 8h dydaktycznych każdy warsztat. Program warsztatu obejmuje: przekazanie narzędzi i metod, które mają pomóc uczestnikom opracować zebrane materiały dotyczące lokalnego dziedzictwa w postaci filmiku, prezentacji multimedialnej, scenariusza działań z lokalną społecznością, wydarzenia, gry lokalne, spotkania itp. Projekty uczestników z zakresu lokalnego dziedzictwa, będą upowszechniane na portalu internetowym, który powstanie w projekcie a także będą prezentowane w społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.
2. Wsparcie indywidualne- po każdym warsztacie, a szczególnie po 2-gim uczestnicy będą objęci poradnictwem indywidualnym związanym z pracą nad zbieraniem materiałów do prezentacji nt. lokalnego dziedzictwa i opracowywaniem prezentacji i form prezentacji dla społeczności lokalnej.

Nasze cele

Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych młodzieży mieszkającej uczącej się i/lub pracującej na terenie Województwa Małopolskiego. Kompetencje społeczne to zestaw unikalnych umiejętności, które są niezwykle cenne w perspektywie zdobycia i utrzymania pracy, rozwoju własnej działalności społecznej, czy gospodarczej. Są to m.in.: rozwój wiedzy na podstawie różnych źródeł, krytyczna analiza informacji, współpraca, twórcza dyskusja, odpowiedzialne podejmowanie decyzji, krytyczne myślenie, aktywne działanie i uczestniczenie w życiu społecznym- stawianie celów, prognozowanie zmian, wdrażanie działań i projektów, myślenie interdyscyplinarne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania, doradzania innym.

Grupa docelowa projektu to osoby młode w wieku 15-29 lat, osoby uczące się i/lub pracujące i/lub mieszkające na terenie Województwa Małopolskiego, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy. W ramach projektu objęte wsparciem zostaną osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji- 40% uczestników, osoby z niepełnosprawnościami- 20% uczestników. W ramach realizacji 10-miesięcznego programu wsparcia, w trakcie którego każdy z uczestników opracuje z doradcą zawodowym Indywidualny Plan Działania, młodzi będą rozwijać 15 kompetencji zgodnych z klasyfikacją ESCO, poprzez edukację o dziedzictwie kulturalnym.