Dziedzictwo inspiruje i rozwija!

Czwartek, 30 Kwiecień 2020

Czy wiecie, że inspiracją dla naszego projektu „Młodzież solidarna z dziedzictwem” były prace nad Wojewódzkim programem opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021? Współpracowaliśmy w tym zakresie z przedstawicielami Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz powołanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego zespołu zadaniowego, w skład którego weszli specjaliści z dziedziny ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: przedstawiciele środowiska naukowego, służb konserwatorskich, instytucji kultury oraz reprezentanci władzy samorządowej.

W dokumencie zapisano m.in.:

Właściwie sprawowana opieka i skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego ma na celu zapewnienie jego trwania – dum mundus durat (jak długo będzie istniał świat), ale jednocześnie ciągłej reinterpretacji, uznania za ważne źródło wiedzy, budowania społecznej tożsamości, traktowania jako zasób służący regionalnemu rozwojowi, przynoszący kulturalne, społeczne i ekonomiczne korzyści. Zasoby dziedzictwa nie są odnawialne, jak zasoby naturalne. Odziedziczyliśmy je po poprzednich pokoleniach, bez gwarancji jednak, że na zawsze (…) Zatem rolą odpowiedzialnych za sprawowanie opieki nad krajobrazem kulturowym jest – jak to określił Freeman Tilden – interpretowanie dziedzictwa, czyli opowiadanie historii, inspirowanie, prowokowanie, odnoszenie się do osobistych doświadczeń i umożliwianie okrywania osobistych związków z dziedzictwem” [Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021, s. 76, zob.: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-zabytkow]

Zgodnie z tą myślą zapraszamy Was do naszego projektu. W jego ramach poszerzycie wiedzę o dziedzictwie i na jego bazie zdobędziecie i rozwiniecie szereg kompetencji społecznych, realizując przy tym własne przedsięwzięcie skupione wokół zasobów lokalnego dziedzictwa.

Dokumenty rekrutacyjne pobierzesz z naszej strony w zakładce REKRUTACJA.

Jakieś pytania? Służymy pomocą!

Jeśli macie jakieś pytania, dzwońcie i piszcie do Moniki - Monika Halicka, monika.halicka@mistia.org.pl, tel.: 791 966 762