Kontakt

FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji

ul. Floriańska 31, I piętro
31-019 Kraków

Opiekun młodzieży: Monika Halicka     

Email: monika.halicka@mistia.org.pl
Telefon: 12 633 51 54, 791 966 762